Links

Onze stichters
Protestantse Gemeente Eindhoven
Parochie Sint Joris Eindhoven

Andere inloophuizen in Eindhoven
Diaconaal Inloophuis ’t Hemeltje
Inloophuis Leger des Heils

Andere organisaties
Steunpunt Materiële Hulpvragen
Neos opvangvoorzieningen
Kledingbank
Vreemdelingen Informatiepunt
Klankbordgroep dak- en thuislozen

Vluchtelingen in de knel

Voedselbank

    Contact

    Stichting Open Huis Sint Cathrien

    Begijnenhof 2
    5611 EL Eindhoven