Sponsors

Het Open Huis wordt gesteund door:

 

 

Overweegt u ons met een subsidie te sponsoren? Neem dan contact op met de secretaris.

Verder worden wij gesteund door:

Enkele fondsen die onbekend willen blijven. Giften van particulieren, door collecteopbrengsten van diverse Protestantse Gemeenten en Rooms-Katholieke Parochies en bijdragen van instellingen.

    Contact

    Stichting Open Huis Sint Cathrien

    Begijnenhof 2
    5611 EL Eindhoven