Uw steun is welkom

Het Open Huis ontvangt geen structurele subsidies van de gemeente of van andere overheidsinstanties. De uitgaven van het Open Huis worden bekostigd door giften van (kerkelijke) instellingen, van particulieren en door subsidies van particuliere fondsen.

Omdat wij geen betaalde krachten hebben, komen alle giften nagenoeg geheel ten goede aan ons primaire doel, de opvang van gasten.

Zie het jaarverslag (onder kopje “anbi”) voor het financieel verslag van het afgelopen jaar.

Ook uw gift is van harte welkom.

Uw gift is aftrekbaar voor de belastingen. Het Open Huis is een erkende ANBI instelling.

U kunt uw gift overmaken op banknummer NL75TRIO0198481446 t.n.v. Open Huis Sint Cathrien Eindhoven.

 

    Contact

    Stichting Open Huis Sint Cathrien

    Begijnenhof 2
    5611 EL Eindhoven